Teksti suurus: suur | väike.            Negatiiv: Jah | Ei.

Konkursid

Onkyo Braille esseede konkurss 2009 - Euroopa

Üldreeglid
 1. Eesmärk ja teema
 1. Euroopa punktkirjaesseede konkurssi korraldatakse Euroopa Pimedate Liidu (EBU) poolt vastavalt Onkyo Co. Ltd. ja Tenji Mainichi seatud eesmärkidele edendada punktkirja - võtit pimedate jaoks informatsiooni saamiseks ja sotsiaalseks kaasamiseks.
 2. Konkursi teema on “Punktkirjaoskus muudab minu eluviisi”. Osalejad selgitavad isiklike kogemuste põhjal, kuidas punktkiri teeb paremaks nende igapäevast elu. Autoreid innustatakse interpreteerima seda teemat vastavalt oma kujutlusele.
 1. Üldtingimused
 1. Osalejad

Konkursist võivad osa võtta kõik Euroopas elavad punktkirjakasutajad ealiste piiranguteta.

 1. Esseed

Esseed esitatakse punktkirjas paberil või elektrooniliselt punktis 1.2. toodud teemal.

Osaleja tohib esitada vaid ühe essee.

Esseede pikkus ei tohi ületada 1 000 sõna (pluss 10%).

Esseed peavad olema osaleja riigikeeles või inglise keeles.

Esseedel peab olema kirjas osaleja nimi ja vanus, riik, EBU liikmesühingu nimi, kes töö edastab ning sõnade arv.

 1. Copyright

Konkursil osaledes nõustuvad autorid automaatselt ja tingimusteta andma esseed puudutavad õigused, sh copyright, EBU-le ja EBU võib edastada või litsentseerida neid õigusi.

Autorid lubavad EBU-l kasutada nende nime ja katkendeid esseedest EBU äranägemisel.

Autoriõiguse (copyright’i) hoidjana võib EBU anda loa autorile ja vastavale üleriigilisele ühingule kasutada esseesid nende äranägemisel.

 1. Protseduur

Osaleja peab esitama essee oma maa üleriigilisele EBU liikmesühingule hiljemalt 30. aprilliks 2009.

EBU üleriigilised liikmesühingud peavad korraldama eelselektsiooni selleks, et valida välja EBU-le esitatavad viis esseed.

EBU üleriigilised ühingud korraldavad valitud esseede tõlkimise inglise keelde ja saadavad tõlked EBU-le elektroonilises formaadis.

 1. Auhinnad
 • Ootsuki auhind (esimene auhind): 2000 USD
 • Suurepärase töö auhind (seenioride kategoorias): 1000 USD
 • Suurepärase töö auhind (juunioride kategoorias): 1000 USD
 • Kaks väga hea töö auhinda (seenioride kategoorias): 500 USD kumbki
 • Kaks väga hea töö auhinda (juunioride kategoorias): 500 USD kumbki

Esseevõistlus “Kuus punkti”

Braille 200 üritustesarja korralduskomitee on välja kuulutanud esseevõistluse “Kuus punkti”. Võistluse tähtaeg on 30. aprill 2009.

Esseevõistluse “Kuus punkti” tingimused
 1. Võistluse korraldaja
 1. Braille 200 korralduskomitee (edaspidi Korraldaja)
 1. Võistluse eesmärk
 1. Louis Braille loodud punktkirjaga seonduva tutvustamine ja selle seostamine Eesti või maailma pimedate inimeste eluga.
 1. Võistlusel osalemise tingimused
 1. Võistlusest võivad osa võtta kõik huvilised vanusepiiranguta.
 2. Üks osavõtja võib esitada ühe võistlustööd.
 3. Võistlustöö võib olla essee maksimaalse pikkusega 4000 tähemärki.
 4. Võistlustöö võib esitada kas trükituna tavalises kirjas A4 formaadis paberile, kirjutatuna punktkirjas või saadetuna e-posti teel doc või rtf formaadis.
 5. Võistlustöö tuleb esitada e-kirjana või kinnises ümbrikus, mis on varustatud järgmiste andmetega:
 • märgusõna “Esseevõistlus “Kuus punkti””;
 • autori nimi;
 • autori aadress;
 • autori telefoni number;
 • autori vanus.
 1. Osavõtukeeld
 1. Võistlusest ei tohi osa võtta võistlustöid hindava žürii liikmed, nende lähisugulased ja hõimlased või inimesed, kes on võistluse korraldamisega muul viisil seotud ja võiksid mõjutada žürii otsuseid.
 1. Küsimuste esitamine ja vastused
 1. Osavõtjal on õigus esitada Korraldajale võistlusega seotud küsimusi elektrooniliselt e-posti aadressile .
 2. Küsimusele vastatakse kahe tööpäeva jooksul.
 1. Võistlustööde esitamise aeg
 1. Võistlustööd tuleb esitada hiljemalt 30. aprilliks 2009 kell 15:00 aadressile: Braille 200, pk. 200, 75203 Raasiku, Harjumaa või e-kirjana aadressile .
 2. Arvesse lähevad kõik posti teel saadetud võistlustööd, mille postis registreerimise kuupäev on 30. aprill 2009.
 1. Võistlustööde hindamine
 1. Võistlustöid hindab žürii.
 2. Võistlustöid hinnatakse kahes vanuserühmas - autori vanus kuni 18 aastat ja autori vanus üle 18 aasta.
 1. Võistluse tulemuste avalikustamine
 1. Võistluse tulemused avalikustatakse hiljemalt 1. juulil 2009 portaalis braille.ee.
 1. Võistluse tingimuste muutmine
 1. Korraldajal on õigus igal ajal muuta võistluse tingimusi.
 2. Võistluse tingimuste muutmisest teavitatakse portaalis braille.ee.
 1. Premeerimine
 1. Korraldaja premeerib mõlema vanuserühma kolme parema võistlustöö autoreid.
 2. Parimad võistlustööd avaldatakse portaalis braille.laegas.ee ja punktkirjas.
 3. Preemiad antakse üle 15. oktoobril 2009, valge kepi päeval.

Osale logokonkursil

4. jaanuaril 2009. aastal tähistatakse üle maailma punktkirja looja Louis Braille sünniaastapäeva. Seoses sellega on Eestis planeeritud läbi aasta korraldada erinevaid tema elutööga seonduvaid üritusi. Koondamaks üritused ühe embleemi alla kuulutab Braille 200 korralduskomitee välja avaliku konkursi Louis Braille 200. juubelile pühendatud üritustesarjale logo leidmiseks.

Konkursi eesmärk on saada parim kavand logost, mis väljendaks Louis Braille loodud punktkirja ja tema 200. sünniaastapäeva üritustesarja raames. Konkursist võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud vanusepiiranguta. Konkursitööd tuleb teostada formaadis A4 must-valgena ja värvilahendusena või reljeefjoonisena. Viimasel juhul peavad olema selgitatud eraldi värvid ja nende asendid. Logo peab olema võimalik kasutada nii värvilise kui must-valgena. Logol peab kajastuma sõna Braille ja arv 200.

Konkursi tähtajaks on 20. november 2008. Ideid saab esitada nii posti teel kui elektronkirjaga.

Korraldaja premeerib konkursi võitnud kavandi autorit ja kõiki osalejaid.

Louis Braille 200 juubeliaasta üritustesarja logo ideekonkurss

Braille 200 korralduskomitee on välja kuulutanud avaliku konkursi Louis Braille 200. juubelile pühendatud üritustesarjale logo leidmiseks. Konkurssi tähtaeg on 20. november 2008.

Logo ideekonkursi tingimused

 1. Konkursi Korraldaja

Braille 200 korralduskomitee (edaspidi: Korraldaja)

 1. Konkursi eesmärk
 1. Konkursi eesmärk on saada parim kavand logost, mis väljendaks Louis Braille loodud punktkirja ja tema 200. sünniaastapäeva üritustesarja raames.
 1. Konkursi vorm

Konkurss on avalik ja üheetapiline.

 1. Konkursil osalemise tingimused
 1. Konkursist võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud vanusepiiranguta.
 2. Üks osavõtja võib esitada kuni 6 kavandit.
 3. Konkursitööd teostada formaadis A4 must-valgena ja värvilahendusena või reljeefjoonisena. Viimasel juhul peavad olema selgitatud eraldi värvid ja nende asendid.
 4. Logo peab olema võimalik kasutada nii värvilise kui must-valgena.
 5. Logol peab kajastuma sõna Braille ja arv 200. Vajadusel lisada ideed selgitav tekst. Soovitatav oleks kasutada ka logol visuaalset punktkirja spetsiaalseid fonte kasutades.
 6. Logo peab olema kasutatav nii internetis, TV-s, paberil kui meenetel.
 7. Kavand tuleb esitada e-kirjana või kinnises ümbrikus, mis on varustatud järgmiste andmetega:
 1. märgusõnaga “Braille 200 logokonkurss 2008”;
 2. autori nimi;
 3. autori aadress;
 4. autori telefoni number.
 1. Kui üks osavõtja esitab konkursile mitu kavandit, tuleb kõik kavandid esitada punktis 4.3. sätestatu kohaselt ning tähistada kavandi numbriga (Kavand I; Kavand II jne).
 1. Osavõtukeeld

Konkursist ei tohi osa võtta konkursi töid hindava komisjoni liige, nende lähisugulased ja hõimlased või isikud, kes on konkursi korraldamisega muul viisil seotud ja võiksid mõjutada komisjoni otsuseid.

 1. Küsimuste esitamine ja vastused
 1. Osavõtjal on õigus esitada Korraldajale konkursiga seotud küsimusi elektrooniliselt järgmisel e-posti aadressil: .
 2. Küsimusele vastatakse kahe tööpäeva jooksul.
 1. Kavandite esitamise aeg
 1. Kavandid tuleb esitada 20. novembriks 2008 kell 15:00 aadressile: Braille 200, pk 200, Raasiku 75203 Harjumaa või e-kirjana aadressile . Arvesse lähevad kõik posti teel saadetud tööd, mille postis registreerimise kuupäevaks on 20. november 2008. a.
 1. Kavandite hindamine
 1. Konkursile esitatud kavandeid hindab komisjon
 1. Komisjoni õigus parima kavandi väljaselgitamisel
 1. Korraldajal on õigus komisjoni ettepanekul tunnistada konkursi võitjaks kavand välja tingimusega, et autor teeb esialgses kavandis komisjoni poolt esitatud muudatused või täiendusi.
 1. Konkursi tulemuste avalikustamine

Korraldaja teavitab konkursi tulemustest osavõtjaid kirjalikult.

 1. Konkursi tulemuste avalikustamisele järgnev tegevus
 1. Juhul, kui Korraldaja tegi komisjoni ettepanekul võitjaks tunnistatud kavandi autorile punktis 9.1. esitatud ettepaneku ning autor ja Korraldaja ei jõua kokkuleppele, on Korraldajal õigus tunnistada konkursi võitjaks paremuselt teise koha saanud kavand ning kasutada punktis 9.1. sätestatud õigust.
 2. Korraldajale jääb võitjaks tunnistatud kavandi suhtes omandiõigus ja autori varalised õigused. Kavandi autorile jäävad autori isiklikud õigused.
 1. Teadaolevad lepingu tingimused
 1. Autor kinnitab, et ta on kavandi loonud isiklikult ning, et käesoleva lepingu sõlmimine ei riku ühegi kolmanda isiku õigusi.
 2. Korraldajal on õigus teha võitjaks tunnistatud kavandis muudatusi ja lisada kavandile teiste autorite teoseid tingimusel, et nimetatud tegevus on autoriga kooskõlastatud.
 3. Autor lubab Korraldajal mitte näidata kavandi kasutamisel autori nime.
 4. Juhul, kui Korraldaja lubab kavandit kasutada kolmandatel isikutel, on ta kohustatud sellest autorit informeerima.
 5. Autoril on õigus anda kavandit kasutamiseks kolmandatele isikutele mis tahes viisil ainult Korraldaja sellekohasel eelneval kirjalikul nõusolekul.
 1. Konkursi tingimuste muutmine
 1. Korraldajal on õigus igal ajal muuta konkursi tingimusi.
 2. Konkursi tingimuste muutmisest teavitatakse Korraldaja koduleheküljel www.braille.ee.
 1. Premeerimine
 1. Korraldaja premeerib konkursi võitnud kavandi autorit ja kõiki osalejaid.

 

Suurtoetajad

 • Hasartmängumaksu Nõukogu
 • Tallinna linn
 • Tartu linn

Toetajad

 • Olympus
 • Tasku
 • Viru keskus
 • Dorpat

Koostööpartnerid

 • Eesti Pimedate Liit
 • Eesti Pimedate Raamatukogu
 • Medicum
 • MTÜ Kakora
 • Eesti Tervishoiu Muuseum